Agim Veliu

Agim Veliu

Agim Veliu, aktualisht është kryetarë i Komunës së Podujevës dhe nën-kryetarë i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Për një mandat ka qenë Ministër i Arsimit dhe Deputet i Kuvendit të Kosovës. Agim Veliu është nënshkrues i deklaratës së pavarësisë së Kosovës

  • Partia Politike:Lidhja Demokratike e Kosovës
  • Orientimi politik:Qendër e djatht
  • Data e Lindjes25 Korrik 1960
  • I lindur nëBradash, Podujevë
Agim Veliu

Edukimi

Fakulteti Juridik

Universiteti i Prishtinës

(1980-1984)

Fakulteti Juridik, është program universitar i Universitetit të Prishtinës

Mayor's Leadership Workshop

Eastern Iowa Community Collage District

(2004)

Mayors Exchange Programme

Georgetown University, USA

(2004)

Karriera Politike

Antarë i kuvendit të Kosovës - 1998 deri 1999

Deputet

Ndonëse legjislatura e vitit 2000 numërohet, si legjislatura e parë në Kosovën e lirë, në vitin 1997 me sugjerimin e ndërkombëtarëve organizohen zgjedhjet parlamentare në Kosovë, si rrjedhoje në vitin 1998 z. Agim Veliu zgjedhet antarë i kuvendit të Kosovës

Bordi Administrativ

Zëvendëskryetar

(2000)

Kuvendi Komunal Podujeve - 2000 deri 2002

Kryetarë

Kuvendi Komunal ishte organi më i lartë i Komunës, i cili ushtronte funksionin e pushtetit lokal, të përcaktuar me LVL – në dhe Statutin e Komunës. Kryetari i kuvendit komunal udheheqëte edhe me ekzekutivin e Komunës.

Kuvendi Komunal Podujeve - 2002 deri 2004

Kryetarë

Kuvendi Komunal ishte organi më i lartë i Komunës, i cili ushtron funksionin e pushtetit lokal, të përcaktuar me LVL – në dhe Statutin e Komunës. Kryetari i kuvendit komunal udheheqëte edhe me ekzekutivin e Komunës.

Ministria e Arsimit, Kosovë - 2004 deri 2007

Minister

Ministria e Arsimit, e Shkencës, dhe e Teknologjisë është autoritet qeveritar, përgjegjësitë e së cilës përfshijnë arsimin, shkencën dhe teknologjinë.

Parlamentit i Kosovës - 2008 deri 2009

Deputet

Kuvendi i Republikës së Kosovës, i njohur zakonisht si Kuvendi, është organi ligjvënës i Republikës së Kosovës dhe përbëhet nga një dhomë 120-anëtarëshe.

Komuna e Podujevës - 2010 deri 2013

Kryetar

Në zgjedhjet lokale të vitit 2009, zgjedhet kryetar i komunës së Podujevës, pa balotazh.

Komuna e Podujevës - 2014 deri 2017

Kryetar

Në zgjedhjet lokale të vitit 2013, ri-zgjedhet kryetar i komunës së Podujevës, pa balotazh.

Komuna e Podujevës - 2018 - Vazhdon

Kryetar

Në zgjedhjet lokale të vitit 2017, ri-zgjedhet kryetar i komunës së Podujevës

Asociacioni i Komunave të Kosovës - 2018 - Vazhdon

Kryetar

Asociacioni i Komunave të Kosovës (AKK) është formuar në vitin 2001 pas zgjedhjeve të para demokratike komunale në Kosovën e pasluftës. Themelimi i Asociacionit të Komunave të Kosovës është mbështetur në nenin 10 të Kartës Evropiane të Vetëqeverisjes Lokale në kuadër të Këshillit të Evropës (e drejta për asociacion). AKK-ja është organizatë joprofitabile, është person juridik që i përfaqëson interesat e përgjithshme të anëtarëve të saj – autoritetet lokale. Anëtarë të Asociacionit janë autoritetet lokale të Kosovës. Autoritetet lokale anëtarësohen në Asociacion nga Kuvendi i Asociacionit pas vendimit të marrë në Kuvendin Komunal. AKK-ja angazhohet që në Kosovë të implementohen rregullat nga Karta Evropiane për Vetëqeverisjen lokale.